‘จำนำ’ กับ ‘ขายฝาก’ ความเหมือนที่แตกต่าง?

จำนำ-ขายฝาก

 

เชื่อว่าหลายคนเคยเข้าใจว่าจำนำกับขายฝากคือเรื่องเดียวกัน เมื่ออยากจำนำทอง บางคนจึงไปร้านทองแทนที่จะไปโรงรับจำนำ อาจเพราะเห็นเป็นร้านทองโดยตรง ทั้งที่ความเป็นจริงร้านทองนั้นอาจเป็นการขายฝากไม่ใช่การจำนำ

การจำนำ หมายถึง

การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในความครอบครองของอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่ผู้จำนำเป็นหนี้ผู้รับจำนำ

โดยทรัพย์จำนำ ได้แก่

สังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์มีค่าที่เคลื่อนที่ได้ แบ่งเป็นทรัพย์มีค่าเช่น ทอง เพชร และพลอย เป็นต้น และทรัพย์เบ็ดเตล็ดเช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในขณะที่การขายฝาก หมายถึง

การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ขายฝากตกลงทำสัญญาซื้อขาย โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกไปเป็นของอีกบุคคลหนึ่งทันที ซึ่งเรียกว่าผู้ซื้อฝากแต่ยังมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ในเวลาจำกัด 

ซึ่งทรัพย์สินในการขายฝากเป็นได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น บ้าน หรือ ที่ดิน และทรัพย์มีค่าที่เคลื่อนที่ได้ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยทรัพย์ที่มีราคา 500 บาท ขึ้นไป จะต้องมีการวางมัดจำ และทำหลักฐานเป็นหนังสือ 

ทั้งนี้ในส่วนของทรัพย์จำนำ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ..2505 กำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ย เงินต้น 2,000 บาทแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ส่วนที่เกินจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ระยะเวลาจำนำส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน ขึ้นอยู่กับโรงรับจำนำเอกชนนั้น ด้วย

โดยสถานประกอบการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงรับจำนำ จะต้องมีคำว่าโรงรับจำนำ’ ‘สถานธนานุเคราะห์หรือสถานธนานุบาลตามแต่ละประเภทของโรงรับจำนำอย่างเปิดเผย และต้องมีการจัดแสดงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน และไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนน่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างการจำนำกับการขายฝากได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเลือกจำนำหรือขายฝากจึงสุดแท้แต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล ทั้งนี้หากคุณตัดสินใจจำนำทรัพย์สินกับโรงรับจำนำคุณภาพ

โรงรับจำนำ แคชแม็กซ์ จึงเป็นตัวเลือกให้คุณได้ดีทีเดียว ด้วยยืนหยัดให้บริการมากว่า 45 ปี และจำนวนสาขาที่มีถึง 8 สาขา จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความมีมาตรฐานของโรงรับจำนำ ที่หลายคนให้ความไว้วางใจ